போராட்டக்காரர்களால் அச்சம்! - சோம்ப்ஸ்-எலிசே மற்றும் கொன்கோட் சதுக்கத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு!!

போராட்டக்காரர்கள் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடும் எனும் அச்சம் எழுந்துள்ளதால், சோம்ப்ஸ்-எலிசே மற்றும் கொன்கோட் சதுக்கம் பலத்த பாதுகாப்பின்

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.