இலங்கையில் பாலுணர்வைத் தூண்டும் மருந்துகளால் ஏற்படும் மரணங்கள் அதிகரிப்பு

பாலியல் பிரச்னைகள் எதுவுமற்ற சிலர், பாலியல் நடத்தையில் அதிக நேரம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பார்மசிகளில் மருந்துகளைப் பெற்றுப் பயன்படுத்துகின்றனர் எனவும் அவர் கூறுகின்றார்.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.