இலங்கையில் சாப்பாடு போட்டவரின் மரணத்துக்கு துக்கம் அனுசரித்த குரங்கு

இலங்கையில் சாப்பாடு போட்டவர் மரணமடைய, அவரது உடலின் அருகே உட்கார்ந்து குரங்கு என்ன செய்கிறது பாருங்கள்.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.