விசாரணைக்கு அழைக்கப்படும் முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரான்சுவா ஒலோந்து!!

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரான்சுவா ஒலோந்து நீதிமன்ற விசாரணை ஒன்றுக்கு அழைக்கப்பட உள்ளார்.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.