உலகத்தின் பாரம்பரியச் சின்னமாகும் பிரெஞ்சுப் பாண்!!

பிரெஞ்சுப் பாணான Baguette, உலகின் பாரம்பரியச் சின்னமாக யுனெஸ்கோவினால் பதிவு செய்யப்பட....

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.