இன்று தரிப்பிட கட்டணம் இல்லை! - இல் து பிரான்சுக்குள் புதிய வேகக்கட்டுப்பாடு..!

இன்று வியாழக்கிழமை பரிஸ் உட்பட இல் து பிரான்சுக்குள் புதிய சுற்றுச்சூழல் மாசு நாள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு மாற்றங்களும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.