ரஞ்சன் ராமநாயக்க விவகாரத்தில் ஆக்கபூர்வமாக சிந்திக்கப்படும் - டலஸ் அழகப்பெரும

ரஞ்சன் ராமநாயக்க விவகாரத்தை அரச தலைவரோ அல்லது அரசாங்கமோ தனிப்பட்ட ரீதியில் இந்த விடயத்தை அவதானிக்கவில்லை என்பதை பொறுப்புடன் கூறிக்கொள்கின்றேன்.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.