சமையல் எரிவாயுவின் விலையை அதிகரிக்கும் தீர்மானம் இதுவரையில் இல்லை - ரமேஷ் பத்திரண

ற்போது சமையல் எரிவாயுவின் விலையை அதிகரிப்பது தொடர்பில் எந்த தீர்மானமும் எடுக்கப்படவில்லை.

மேலும் படிக்க »

இந்த செய்தியைப் பற்றிய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.