இந்த பகுதியில் 115 செய்தித் துளிகள் உள்ளன . இந்தப் பக்கம் 2021-12-02 01:22:08 அன்று மேம்படுத்தப்பட்டது .

இன்று உங்களுக்கான நாள் எப்படி? இன்றைய ராசிபலன் (02-12-2021)!

பிறந்தாலும், இறந்தாலும் முக்தி கிடைக்கும் காளையார் கோவில்

இல்லத்தில் பொன்மாரி பொழிய சொல்ல வேண்டிய எந்திர வழிபாட்டு மூலமந்திரம்

சபரிமலைக்கு முதலில் செல்லும் பக்தர்கள் செய்ய வேண்டிய விரத பூஜை

இன்று உங்களுக்கான நாள் எப்படி? இன்றைய ராசிபலன் (01-12-2021)!

ஒரு மணி நேரம் மௌன விரதம் இருப்பதால் உண்டாகும் பலன்கள் !!

நாள் முழுதும் உற்சாகமாக இருக்க வைக்கும் ஓம் எனும் மந்திரம் !!

வீட்டினுள் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் நுழைவதை தடுக்குமா மயில் இறகு !!

நம்பினோருக்கு இழப்பில்லை